خدمات ما در یک نگاه:

دعاوی حقوقی

طرح دعاوی حقوقی و جرائم حقوقی

دعاوی کیفری

طرح دعاوی کیفری و رسیدگی به جرائم کیفری

وکالت خانواده

طرح دعاوی خانواده و وکالت خانواده

مشاوره حقوقی:

مقالات حقوقی:

پرداخت دیه

پرداخت دیه از بیت المال

در موارد زیر، پراخت دیه از بیت

اطلاعات کاملتر...

چک

چک جزو اسناد عادی تجاری لازم ا

اطلاعات کاملتر...

گروه وکلای پایه یک رواق عدالت:

وکیل پایه یک

09127296881

مشاوره تلفنی

9099071814

مؤسسه حقوقی

02122914076

فکس

02188582580

مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک (صرفا از خط ثابت):